Latest News

Keberkesanan aspek artistik dalam drama bersiri bawang putih bawangmerah bagi mencapai tahap kepuasan penonton di kalangan pelajarUniversiti Utara Malaysia


Keberkesanan aspek artistik dalam drama bersiri bawang putih bawang merah bagi mencapai tahap kepuasan penonton di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia
By:"Ika Destiana"
Published on 2010 by
This Book was ranked 20 by Google Books for keyword bawang putih.
Keberkesanan aspek artistik dalam drama bersiri bawang putih bawang merah bagi mencapai tahap kepuasan penonton di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia"

0 Response to "Keberkesanan aspek artistik dalam drama bersiri bawang putih bawangmerah bagi mencapai tahap kepuasan penonton di kalangan pelajarUniversiti Utara Malaysia"